Možnost jedenapůlčíslo 144, podzim, zima 2020

obálka Možnost 144
Číslo: 
144
Motto: 
Není čas na spekulace
Anotace: 

Když jsem rozum bral, kde rozum beru a jak rozum dávám

Vzpomínky, milá metafyzika (co je to přesah) a pohádky: a přitom je téma stále stejné. Svět.
Rozsáhlá příloha „pandémiové“ může být pro někoho jen zoufalým obrazem zoufalé doby; domnívám se však, že bychom se měli naučit mluvit i o hnusných věcech světa, pojmenovat je.

Obsah: 

Milé kysličníky 3
Past každodennosti 5
Přesah 10
Pohádky 15
Příloha: Pandémiové
Nemocnice 21
Jde to i jinak 26
Širší kontext 30
Nepřizpůsobiví 32
Otevřený dopis 34
Mailový výměna 1 36
Mailová výměna 2 40

Vydáno tištěně: 
2020
Vydáno elektronicky: 
Prosinec 2020
Elektronická verze: