O Možnosti

Časopis netradičního pohledu.

Od původního šmátrání v prostorech zpola neznámých a zraku nepřístupných se posunuje k soustavnému ohledání světa otevřeného pro myšlení, aniž by tak byly nahrazovány smysly a to, o jejich jest.

Samizdatový časopis vycházejíci od r. 1980(s krátkou přestávkou v r. 1990 - 1993).

Časopis řeči, významu, obrazů, her; řeči každodenní, básnické, esejistické, kritické, filosofické, významu široce pojaté kultury, k níž patří i to, co je jen obtížně zachytitelné a pro co je hledána kulturní interpretace.

Původně psaný na stroji, od r. 1993 xerox. Formát 19 x 21 cm, strany psány či tištěny na formát A4 na výšku, po svázání bloku přelepeno obálkou (tištěna na ležato). V letech 1993 - 2003 formát A3 na výšku, sešitý. Webová verze zpravidla není zcela shodná s tištěnou (mírně kráceno příp. redakčně zpracováváno). Kompletní archiv je pro studium dostupný v knihovně Libri prohibiti a v digitální podobě na www.scriptum.cz

Možnost