Možnost 95 zima 2006/2007

Možnost 95 - obálka
Číslo: 
95
Motto: 
Svět, ve kterém žijeme, čas, který máme
Anotace: 

Myslíme-li vesmír, máme s lokálností problém, myslíme-li prostoročas, tak je třeba
rozlišovat mezi „lokálností“ a „zvolenou vztažnou soustavou“, odmítnout zdánlivou
samozřejmost, že je to totéž. Malý princ, než se vydal za Exupérym do pouště, žil „na své
planetě“, nikoli ve zvolené vztažné soustavě, jeho místo lze přímo vztáhnout k místu, kde v
písku stojí letadlo s rozebraným motorem.

Svět, ve kterém žijeme, je jiný než ten, o kterém v gnostickém, „snovém“ poblouznění
přemýšlíme.
(variance na Voegelina)
Čas, který máme, máme před sebou.
(variace na Jana Novotného)

Ale především rozhovory, a je velká radost, jak se lidé těžko vyrovnávají s otázkami jako
„z čeho se raduješ“ a „na co se těšíš“.

Obsah: 

Rozhovory 3
Galileo a inkvizitor 25

Vydáno tištěně: 
2007
Vydáno elektronicky: 
Leden 2007
Elektronická verze: