Možnost 90 zima 2005/2006

Možnost 90 - obálka
Číslo: 
90
Motto: 
Vlny světa nebo svět vln?
Anotace: 

Je třeba jít před Hegela: to je obecné zjištění, i když se zabýváme mobilním telefonem
nebo pojetím ideálu společnosti jako „vzájemného míru“. A pokud se čtenáři nechce
před Hegela, může se s Jehličkou vrátit do masarykovsko-čapkovské „idyly“ první
republiky, nebo s Čornejovou a Jiřím Mikulcem do doby předbělohorské – samozřejmě
s komentářem této Možnosti. Ale také Solověv, časopis Distance, Flusser a Moc obrazů,
otázky na přírodu a jazyk matematiky, zlomek Ratzingera, zkrátka číslo nabité tématy!

Obsah: 

Kontrakty a svět vln 3
Mír jako instituce 6
Docela reálné 10
Co je věcí krále 12
O zakrývání 16
Ostárlá krize 19
Změnit řeč 22
O víře dnes 24
Co nám příroda nedovolí 25
Moc obrazů 28

Vydáno tištěně: 
2006
Vydáno elektronicky: 
Únor 2006
Elektronická verze: