Možnost 162 zima 2024

obálka 162
Číslo: 
162
Motto: 
Lačnost
Anotace: 

Lačnost je stav.
Na lačno je třeba brát některé léky, řešit některé situace. Ve stavu podivné pociťované nenaplněnosti. Na lačno jsem šel na operaci. Na lačno jsem chodil na demonstrace;
na lačno je člověk „lehčí“, svobodnější, nezatížený.
Žijeme v převaze nejistoty a lačnost se týká každého. Lačnost po smyslu, po důvěře
v cokoli.
Ale nejen lačností tvořena je tato Možnost: naleznete zde také vyprahlost a prahnutí, touhu i krvelačnost, utrácení, ale také hasičskou sekerku. Ale nikoli prvoplánově, to v Možnosti nečekejte, nečekejte, že by se zde nějaké zvíře mělo utratit hasičskou sekerkou. Ne, nedomýšlejte si nic předem, lépe je si M 162 přečíst!

Obsah: 

Lačnost 3
Vyprahlost 8
Prahnutí 10
Kde začít 12
Mrhání 13
Různé 14
Co se sluší a patří 18
Mezní otázky 20
Jarmilin koutek 22
Příloha:
Zářivá hladina hraje si
nad námi 23
Foto: jd

Vydáno tištěně: 
2024
Vydáno elektronicky: 
Únor 2024
Elektronická verze: