Možnost 121 jaro 2014

obálka M 121
Číslo: 
121
Motto: 
Paběrky jsou cenné, pokud paběrkují ti, kdo jsou lační.
Anotace: 

V M 121 se opět setkáváme s Jiříkem, který je vyhnán z ráje své kuchyně: snědl hada a nyní ví víc, než ostatní. Jsme přítomni vyhlášení pouti k větrným mlýnům a spolu s poutníky jsme vysláni nést břímě pouti, ale také jít na čundr a setkat se s trempingem z nečekané strany, a přitom se nevyhnout otázce co je bída a spravedlnost, které tu alespoň mihnou.
Víc se do letního čtení nevešlo.

Obsah: 

Dva kořeny bídy 3
Skryté důvody jednání 5
Jiřík a koně 7
Typologie 10
Spravedlnost 11
Pouť 14
Čemu se člověk vyhýbá 18
Něco do Trapsavce 19
Dokument o trampingu 22

Obrázky: mapy k pouti

Vydáno tištěně: 
2014
Vydáno elektronicky: 
Červen 2014
Elektronická verze: