Možnost dvojčíslo 131, 132 - jaro 2017

obálka 131
Číslo: 
131
Motto: 
Motto: Přistoupit na boj mezi přítomností a časem! Motto: Myšlení nepřináší útěchu
Anotace: 

Jsem stále jinochem.
A to se nevejde ani do dvojčísla:
Jste přizváni dotýkat se jazyka, a dotýkat se světa, snad skrze řeč, snad skrze obraz a nejspíš prostřednictvím otázek, neb nic není samozřejmé a omezenost řeči člověk vidí, kdykoli vysloví – ale také mohutnost řeči, protože jde zaslechnout!
Myšlení nepřináší útěchu, zvláště ne tomu, komu nepřináší radost!

Obsah: 

začíná se u Adama (a Evy) 3
jak rozumím Sokratovi 7
nesmlčení 11
jinoch 12
koně, maďarský den 13
Jupiter, Achilles 14
dveře 15
vyznání matematice 17
Radio Vatikán 18
technika 19
poslání 20
setkání 21
Revue Trivium 23
životospráva 24
Jung 28

(Možnost 132)
začátek 35
marnotratnost, trosečníci 37
smířlivost a civění 39
matematika 40
papež a peníze 41
Viktor Faktor 42
odcházení 45
právo 49
příloha
Několik textů
o Janu Hertlovi 55

Ilustrace k M 131 - cyklus
"je vše jen znakový systém?"

Ilustrace k M 132 - cyklus
„co je vyvrhnuto“

Vydáno tištěně: 
2017
Vydáno elektronicky: 
Květen 2017
Elektronická verze: