Možnost 98 jaro/léto 2007

Možnost 98 - obálka
Číslo: 
98
Motto: 
Snažím se žít s nenávratnem, je součástí mne samého
Anotace: 

Na některé věci se jen obtížně hledá racionální odpověď, dětské příběhy Vlaštovek a Amazonek patří do nenávratna. Některé jednání nebo rozhodnutí nelze vzít zpět, je nevratné. … Někteří lidé by chtěli, aby to, co prožívají, bylo vratné jako jsou vratné procesy a lahve. Je to beznadějné. Jiní hledají klíče od nenávratna. Marně. Nehledám nenávratno, myslím, že to nejde, snažím se s nenávratnem žít, je součástí mne, vím o něm.

To, co se stalo, je minulé, a nejde to opomenout, pominout. Právě v dětských knížkách se
to ukazuje: To, co se stane, nelze hodnotit jako izolovanou událost, na kterou je možné se
dívat jako ve vitrině. Je možno si z ní vzít poučení, je možno se ptát „co mi to mělo říci“,
je možno vidět danou událost jako podstatný mezník, který mě nasměroval do míst, která bych jinak minul.

Jinak tato Možnost přináší z mnoha stran pojednané téma „manipulace“ a komentovanou
ukázku knihy J. Drnka Žába a škorpión.

Obsah: 

obsah (Sh): část 1 Dětské knihy 3
část 2 Manipulace
Autorita 15
Manipulace 18
Jemné umění školy 19
Legrace 21
část 3 Historická mystifikace 25
příloha: Jan Drnek, Žába a škorpión, ukázka
obrazová příloha: žentoury
obrázek na obálce: lihová lokomobila

Vydáno tištěně: 
2007
Vydáno elektronicky: 
Červen 2007
Elektronická verze: