Možnost 96 zima 2006/2007

Možnost 96 - obálka
Číslo: 
96
Motto: 
Gloria in excelsis Deo
Anotace: 

Část I., víno, zpěv a ženy:
Všechny kultury, které přišly do styku s Evropou, převzaly technické myšlení tak, jak
předtím přebraly jisté filosofické základy - myšlení universality, tak také ve větší či
menší míře přebraly evropskou hudbu, polyfonii a skladbu. Hudba je jasné svědectví,
že žádná rovnocennost kultur neexistuje a celý moderní svět je v polyfonii více či méně
deformovaným či upadlým dědicem Evropy.

Část II., formace a deformace
Muž se dává na cestu, a přitom netuší, co my diváci víme, že spor už je prohrán, že na
jezdce v temném hvozdu čeká past, ničeho se neštítící lotři. Jezdec netuší, co my diváci
tušíme, že nedojede, že ho vrah strhne z koně, že svůj úkol nesplní. My to víme. Víme to
a ... podílíme se na tom.

A na závěr, Místo editorialu, otázka:
... Rozumí vůbec ještě někdo možnosti jako příležitosti ke správnému jednání?

Obsah: 

(Sh) : Část první - Hudba, zpěv a ženy
Pohled z dálky 5
Pohled z blízka 8
Zpěv 10
Profánní a sakrální 11
Část druhá - Formace a deformace
Zatímco se něco děje 14
Formy 17
Skončila doba formací 18
Kniha 20
Formuje nás strach a nejistota 21
Slovník zbytečných slov 22
Vysněná konference 25
Místo editorialu 26

Vydáno tištěně: 
2007
Vydáno elektronicky: 
Únor 2007
Elektronická verze: