Možnost 89 zima 2005

Možnost 89 - obálka
Číslo: 
89
Anotace: 

Vše je v pohybu, opět jako už tolikrát, jenže já se na to dívám ze zcela jiného pohledu než
Augustin, biskup velkého města, u jehož bran stojí pohané. Žádné hradby, žádné brány.
Co padne?
A vedle této otázky vracející se téma obhajoby institucí, Sedm statečných, pohádka o
třech přadlenách a úvahy o tom, co je samostatnost a co nezávislost, atd.: jaký je úběžník?
Bez něho to nejde, lídr je ten, kdo na sebe bere riziko, kdo přechází po nejisté hraně bez
držení, odhodlá se pohybovat prostorem poslepu. Lídr je ten, kdo dovede žít v situaci,
která není definitivní, a ostatní ho proto potřebují, nese za ně toto břímě.

Obsah: 

To vše padá 3
Independent 4
Vzít to do rukou 7
Dopis F. 10
Braňte své instituce 13
Rozumím dobře 15
Podobné téma 17
Stromy 18
Po patnácti letech 20
Dopis MS 23
Rámec a obsah 27
Zabezpečenost 29

Vydáno tištěně: 
2005
Vydáno elektronicky: 
Prosinec 2005
Elektronická verze: