Možnost 87 jaro 2005

Možnost 87 - obálka
Číslo: 
87
Motto: 
Metafyzicky založený přirozený svět? Jak jinak!
Anotace: 

Prostor, krajina, architektura - nově shrnuté odkazy do starších textů.

„Zásadní kulturní změny, ztráta kontinuity se v krajině projeví tak jako v člověku - ztratí
něco ze své minulosti, něco z každodennosti, ze svých kořenů. Mohlo se nám zdát, že za
posledních šedesát let k žádné takové katastrofě nedošlo - ale je to v jistém smyslu omyl.
Čekáme na katarzi, která by byla očistná, ale přitom jsme prožili několik krizí, které nás
jen zatížily bez reflexe, bez uvolnění tlaku.A odtud se začíná radikální krok: ke změně,
do rajské zahrady, do toho, co nás přesahuje. Zvláštní místo pak zde má Bohuslav Blažek,
nejen v článku, který je napsán při příležitosti jeho úmrtí.
Možnost je doplněna avízem a citacemi z knihy „Přínosné a užitečné“, sondy do tématu
hospodaření, zpracované ve formě skrip

Obsah: 

Obsah (Sh): Krajina 3
Prostor 4
Krajina, okraj, krájet 6
Léta 8
Radikální krok 10
Motiv rajské zahrady 11
Putování 12
24 cm 14
In memoriam Bohuslava Blažka 17
Proč lze hovořit 19
Čtyři poznámky 21
Dálka zvaná svět 24
Příloha: Přínosné a užitečné 27
Ilustrace a obálka: jd 1980 - sedm frotáží

Vydáno tištěně: 
2005
Vydáno elektronicky: 
Září 2005
Elektronická verze: