Možnost 86 zima 2004/2005

Možnost 86 - obálka
Číslo: 
86
Motto: 
Nahodilé a fragmentární? Sotva...
Anotace: 

Poklidné číslo sestavené z článků a dopisů, které mohou klamat zdánlivou nevzrušivostí:
je tu ale skryt např. zásadní kritický vstup k tématice lidských práv, roli přirozeného práva
obecně, vč. odkazu na prvky naší ústavy, najde se zde pokus o pozitivní výklad pojmů
„rovnost, svoboda, bratrství“. Otevírá se tu také téma skryté moci elit, pohádek a další
motivy v rámci reflexe knih čtených. Náznaky a zárodky věcí příštích.

… ve skutečnosti sondovala, do jaké míry je pro mě přijatelná teze, že ne všichni
jsou stejní, že je tu většina ovcí a pak my, kozy, které je vedeme. Nenaplnil jsem
její očekávání a na tuhle skrytou otázku neodpověděl, vůbec jsem ji nepřijal, ba
dokonce jsem se tvářil jako blb a okázale jsem jí nerozuměl…

Obsah: 

(Sh):
Přirozená práva 3
Trojský kůň 5
Dopis o důstojné cestě 9
S výjimkou ctnosti a nadání 12
Slabý koncept 14
Normalizace 16
Etologie 19
V pohádkách je to snadné 22
Obrazy 23
Tresmontantova a moje chyba 24
Karel Vrána 27
Jiří Přibáň 28
Jiří Exner 30

Vydáno tištěně: 
2005
Vydáno elektronicky: 
Srpen 2005
Elektronická verze: