Možnost 83 léto 2004

Možnost 83 - obálka
Číslo: 
83
Motto: 
Why? Because, because, because!
Anotace: 

Může být zajímavé si porovnat, jak vypadá text psaný do Možnosti a text, psaný jako
recenze „na objednávku“. Že nakonec stejně „nevyjde“, neudrží se v hranicích?
Čtenář si ještě ani neodpoví a odkrývá se mu další otázka „platnosti“ čísel a zásadní
připomínka k měření jako takovému, tématu popisu a vysvětlení… otevírá se téma „moci“
jako moci nad sebou, jako vyvážení moci a odpovědnosti. Celé číslo vlídně otevírá varianty
otázky „proč“, na které ve světě nikdy nepřijde vyčerpávající odpověď, a přesto je dobré si ji
klást tak, jak si ji klademe. Specificky pak zde je položena otázka po počátku.

A je tu ještě jedna anotace:

Svět má duchovní povahu a kultura povahu světskou. Zkušenost společensky akceptované
nepravdy otevírá vnímání světa jako obsahu, který se dá sdílet. Chaos do světa vnášíme
chybnou interpretací kultury, to, co popisujeme jako chaos, je nerozlišené, neurčité pozadí,
ze kterého je odvozena naše sebe-jistota.

Zdají se vám tato konstatování provokativní? Ne - nejde o svévolnou postmoderní hru,
naopak. Kniha Proměnlivé a stálé se snaží sledovat smysl věcí a obsahy sdílení, je filosofií
kultury, otevřené, pomalu se proměňující skutečnosti, ze které vycházíme ve svých
otázkách, svou povahou metafyzických.

Obsah: 

Čtyři sborníky
Recenze 5
Setkání moudrých 7
O platnosti a ochotném kupci 9
Jeden aspekt moci 11
Anonymní dopis 17
Otázka proč 19
Anotace 23

Příloha - 4x počátek 25

Vydáno tištěně: 
2004
Vydáno elektronicky: 
Květen 2005
Elektronická verze: