Možnost 80 podzim 2003

Možnost 80 - obálka
Číslo: 
80
Motto: 
Jen stín, žárlivec skrytý v černi? Konzervativec postmoderní
Anotace: 

Nadstandardní fyzický majetek (jachty, drahá auta, snobské příležitosti - tedy prezentované
fyzické bohatství) přestává plnit svoji základní funkci. Resp. vyhrocuje se rozdíl dvou
pohledů: jednak je tento typ majetku jeden z typů investice u těch, kteří chtějí obchodovat,
a jednak reprezentuje společenské postavení - ale to stále častěji jen u těch, kteří jsou
nuceni vytvářet přebytky, aby mohli kupovat. Kudy se vydá finanční oligarchie? Cestou
umrtvování hodnot, vytváření pokladů a tedy návratem do asijské homogenity říší? Nebo
zůstane sedět na stejné lodi s ostatními, vydána všanc rozmarům stále ohroženějšího
společenského a ekonomického optimismu?
Možnost? Spíš skripta pro nultý ročník politologie, kdeže je lehkonohost Habakukových
slov a lehkonohost laní vedených na výšiny?
Ale to se snad jen provalila únava materiálu, deset let xeroxů a sterilního normalizovaného
formátu A4.

Obsah: 

Milý Ž. /lehkonohost laní/ 3
Co máš proti ekologii 4
Ekonomika - falešná modla 6
Seminář „agenda kulturní a politické levice“ 10
Schizma pravicového myšlení 21
Milý Petře /Bahňák/ 23
Konzervativec postmoderní 25
Dva autoři 27
Patočka: Přirozený svět jako filosofický problém 29

Vydáno tištěně: 
2003
Vydáno elektronicky: 
Březen 2007
Elektronická verze: