Možnost 74 zima 2000/2001

Možnost 74 - obálka
Číslo: 
74
Motto: 
Hrozí nám něco horšího, že totiž vůbec nepůjde mluvit jinak než banálně
Anotace: 

V internetové podobě je zpracován mírně upravený výběr z M 74, která byla původně
vydána ve formátu A4.

Beru zcela vážně janovské „na počátku bylo slovo“. Vypadá to na jasný primát slyšeného
před viděným, Bůh vysloví - a ono se tak stane. Ostatně kdo se snažil pročíst některými
pasážemi Knihy Mojžíšovy, kde se např. vyčerpávajícím způsobem diktuje do každé
podrobnosti, jak má vypadat archa úmluvy, nemůže si nevšimnout toho nepřiměřeného
úsilí, aby nejprve bylo řečeno, a pak se stalo. Ale každý řemeslník ví, že tak věci nevznikají:
věci vyrůstají pod rukama - projekt, záměr, nákres - to vše je zpravidla jen obecný pokyn
„konej“. Budiž.

Mezi determinismem a chaosem, mezi posláním, intelektuálním úkolem a suverenitou
Josefa Egyptského. Krizový trojúhelník kultury, univerzality a globalizace, a to vše začíná
Zvěřina se svým pokusem ukázat vztah kultury a Teologie. Mnoho z jeho pokusu nezbývá,
ale ani Vodrážka a Neubauer na tom nejsou lépe.
Do toho vstupuje věda, a v patách za ní chaos, a naproti tomu limity sdílení a odpovědnosti
těch, kdo slovo chaos vyslovují, neboť Jazyk, moc a manipulace se někdy tváří jako
synonyma.

(Tato verze je oproti původní podobě významně zkrácena.)

Obsah: 

Kořeny a základní kameny
Zelená (útržek I)
Josef suverén (útržek II)
Problémy s věcmi
Globalizace - universalita

Vydáno tištěně: 
2001
Vydáno elektronicky: 
Březen 2006
Elektronická verze: