Možnost 157 červen 2023

obálka 157
Číslo: 
157
Motto: 
Nucený výsek
Anotace: 

Nucený výsek? Maso z předčasné porážky? Ano, to v čem žijeme je zvrtlé. Zvrtlo se to, ale nebojte, ono se to zvrtne i těm, kdo si myslí, že mají vše pod kontrolou, zvrtne se to všem svévolníkům! Žádná neutralita není. Nabízím nepohodlné varianty. A hle: vhled!

Že to nemá hlavu ani patu? Naopak, dobře vím, kde mám hlavu když vůči něčemu zaujmu postoj. Třeba když připravuji pro čtenáře letní číslo Možnosti.
Některým ptákům se to s postojem nepodaří, ale to si musíte přečíst Ptačí koutek – a vůbec se teprve při vlídném čtení ukáže, že vše, co bylo napsáno výše má v M 157 svoje místo, svůj smysl.

Obsah: 

Nucený výsek 3
Co je neutralita 4
Nucený výsek 2 7
Když se to zvrtne 8
Nabízím varianty, přemýšlím 9
Setkání s mladou ženou 10
Zelená 12
Turan kanadrský 14
Hle vhled 16
Deník toho, co se zvrtlo a co bylo při tom zvrtnutí
předmětem vhledu. 18
Ptačí koutek 20
O půl roku později (Která bije?) 24
Máme skutečnost na dosah 26
Příloha: Z přednášky na setkání západočeského
landfrýdu 29

Vydáno tištěně: 
2023
Vydáno elektronicky: 
Červen 2023
Elektronická verze: