Možnost 152 léto 2022

obálka 152
Číslo: 
152
Motto: 
V míru se dá žít
Anotace: 

Pouť do neznáma a neznámo jako téma, budoucnost a chystané knihy. A také rozhovor a cosi o tom, že „člověk cítil vším, čím byl, že žije“ a že na to nemusí zapomínat, že se toho nemusí vzdávat. I když už se třeba jen šourá.
Tramvajáci? Na nich je dobře vidět, že život není o naplňování předpisů, ze života se nevyzujeme, leda by se z nás stali mravenci.
Ale to snad, dá-li Bůh, nehrozí. Naplněný život se dá žít, když je mír.

Obsah: 

Tančím 3
Neznámo jako příležitost 7
Čistá kombinatorika,
zábava nebo? 10
Archeologie významů 13
Z deníku 17
Příloha: Nautilus a chystaná kniha 23
Budoucnost a tramvajáci 25
Foto: -jd-

Vydáno tištěně: 
2022
Vydáno elektronicky: 
Srpen 2022
Elektronická verze: