Možnost 150 březen 2022

obálka 150
Číslo: 
150
Motto: 
Co má být napsáno
Anotace: 

První část je tvořena texty staršími a ještě staršími, publikovanými v Možnosti, jinde i nepublikovanými. Je to jen malé aktuální ohlédnutí při příležitosti tohoto čísla, označeného (ostatně zcela nesprávně) jako Možnost 150.
Označeného tak jen z prostého důvodu, že předchozí Možnost byla označena číslem 149. Druhá část je věnována nahlédnutí do aktuální dílny (ukázky z připravovaných knih) a poslední část tohoto tvoří a nabídka knih již autorem vydaných. Knih vybraných, nejde o soupis autorského díla, jde o knihy nabízené při příležitosti tohoto výročního čísla.

42 let Možnosti, půldruhé stovky čísel časopisu, nabízených 14 knih a avízo na další rozepsanou knihu. Je to na mejdan, kdo se nabídne, že ho uspořádá?

Obsah: 

Část I. Malý návrat do historie 7
Čtu si v metru atd. 8
Část II. Redakční komentář 17
Myšlenková dílna 18
Člověk Bohdana Chudoby 19
Předbabylonská řeč 21
Část III. Vydané knihy 29

Vydáno tištěně: 
2022
Vydáno elektronicky: 
Březen 2022
Elektronická verze: