Možnost 147 červenec 2021

obálka 147
Číslo: 
147
Motto: 
Období příprav
Anotace: 

Protože nevíme, co přijde, nevíme ani, na co se připravujeme, ať už se připravujeme na cokoli. Věta „budoucnost nás překvapí“ někdy není tak všeobecně banální.
Snažím se nechat vést tím, co slyším a vidím: předbabylonskou řečí, snažím se nechat vést tím, co není k zachycení. Ale žiji ve světě a mluvím mateřštinou, tak nedokonalou a tak hravou, lepší není v dosahu!
Nic jiného nemáme, milí čtenáři, než řeč, která je zapsána skrze slova.

Obsah: 

Zápisky z období příprav 3
Záře /zlomek/ 19
Ještě jednou Santini 21
Příloha:
Kniha o trampingu 23

Vydáno tištěně: 
2021
Vydáno elektronicky: 
Červenec 2021
Elektronická verze: