Možnost 145 březen 2021

Číslo: 
145
Motto: 
Co to znamená?
Anotace: 

Malý slovník slov samozřejmých i nesamozřejmých: vstupy do témat provokativních i zdánlivě banálních: přehršle lecčehos. Samotné téma přehršlí zůstává na příště, ale nad přehršlí toho, co se vešlo do Možnosti 145, se můžete bavit i bez toho.
Jediné „větší“ téma (bylo mu věnováno více prostoru, jinak se od ostatních nijak neliší), je téma chystaného plzeňského sympozia k 19. století. Předpokládám, že se k němu ještě vrátím, bude zajímavé, kdo s ním co „udělá“ a jestli se moje skepse ukáže jako oprávněná.
A nezapomeňte na bonus tohoto čísla – med i jed stojí za to!

Obsah: 

Obsah (Sh):
Co to znamená? 3
Znamení 9
Chvála nesnází 10
Sou... 11
Zvnějšňování vnitřního 13
Komentáře 14
Nenadále 15
Vhled 16
Nápad 17
Čtení 19
Příloha:
Výpravy k „já“ 21
Bonus:
Dám si trochu medu a jedu 37
Fotografie a obálka: pozdrav z pouti

Vydáno tištěně: 
2021
Vydáno elektronicky: 
Březen 2021
Elektronická verze: