Možnost 134 - zima 2017

obálka 34
Číslo: 
134
Motto: 
Že svět je chorošem já taky choroš jsem
Anotace: 

Férie, proplétání veršů a deníkových útržků, to vše s otázkou „jaká je moje profese: říct staň se, ono stane se“… Budoucnost jako téma, protiklad poslání a příslibu na straně jedné a svévolnictví na straně druhé. A pak sondy do jiných světů a intimní vyprávění o seznámení se s řečí a literaturou, vyprávění o vyprávěči. Torza a nečekané posuny mají svůj smysl: vždy když jsme si jisti, chybujeme!

Obsah: 

Varování 1
Férie 5
Zmar, bolest a příslib 10
Vzdělávání a řeč 12
Sumář k Revue Trivium 14
Ozvuky minulého čísla 17
Makavý důkaz o nepopiratelnosti
polopravd 18
Z deníku 22
Otázky si nekladu sám 25
Rozjímání o hierarchické straně 26
Jakub Deml a Možnost 28
Dodatek 33

Vydáno tištěně: 
2017
Vydáno elektronicky: 
Listopad 2017
Elektronická verze: