Možnost 128 podzim, zima 2016

obálka 128
Číslo: 
128
Motto: 
Začátek předchází
Anotace: 

Tato Možnost je vánočním dárkem i přáním do nového roku. Vyznačuje se velkou pokorou: kdo je nešťasten, není ošizen! A hlavně: začátek předchází jakékoli konstatování, a ideje, jak známo, nejde hledat v jednom šuflíku, neboť to, co mají společné, se týká jen nás, lidí, téměř beznadějně ztracených v řeči a řečech. Téměř beznadějně. Tu naději, že se dá zachytit, Možnost nikdy neztratila! Jen jde o to nenechat si do světa namalovat černou a bílou, a nežít v heslech nastříkaných na ploty, které nám zabraňují rozumět dálce i blízkosti.

Obsah: 

vlak 3
ošizen 4
na počátku 5
počátek 6
ideje 9
pozadí 11
jsem 12
obřad 13
hromádka 14
dopis studentky 15
otče 17
Možnost 21
příloha:
odcházení 26
poslání 31

Vydáno tištěně: 
2016
Vydáno elektronicky: 
Prosinec 2016
Elektronická verze: