Možnost 122-123 podzim zima 2014

obálka 122-123
Číslo: 
123
Motto: 
Když jdu, nesoustřeďuji se na chůzi, ale na pohyb
Anotace: 

Dvojčísla se vydávají z různých důvodů, v tomto případě se redaktorovi jevilo nevhodné „trhat celek“, který rostl do velikosti překračující běžný rozsah čísla.
Architektura, řízení a vedení, kreativita, která není utržená ze řetězu.
Ale nejprve „Tři věty Josefov"y, spojující podstatné prvky orientace s mezními zkušenostmi pohybu, a ještě předtím rozloučení s přítelem Václavem Burianem.

Vánoční čtení – jistě, co do vlídného postoje autora, ale náročné, protože tu jde o pravdu – pravdu, kterou je třeba hledat, a jde o cestu, která vede mezi Scyllou a Charybdou.

Obsah: 

Si to jediný, co mám 3
Tři věty Josefovy 5
Ctihodný kmete 8
Václav Burian 9
Scylla a Charybda 10
Architektura jako schopnost 13
Dění, procesy, řízení a vedení 27
Marginálie k pobabylonské řeči 32
Zakotvení pravdy ve světě 34
Jednota a různost obrazů světa 46
Vytváření obrazů 48

Vydáno tištěně: 
2014
Vydáno elektronicky: 
Prosinec 2014
Elektronická verze: