Možnost 118 jaro 2013

obálka 118
Číslo: 
118
Motto: 
Nic proti znalostem, ale jejich opakováním kdekdo ztratí soudnost.
Anotace: 

- Veškerá směna se přesunuje do prostředí bank, které ji kontrolují a zpoplatňují.
- Matematika pro první ročník bývá někdy nazývána počty – opravdu jde o to naučit se počítat, a ve velké většině se má za to, že jsme přitom vedeni tím, abychom uměli dospět ke správnému výsledku. To je sice do značné míry pravda, ale obecněji jde o to, abychom se naučili operace s čísly a poznali, kdy je „výsledku“ skutečně možno přisoudit znak „rovná se“ a kdy znak „nerovná se“.
-Jde o zdánlivý paradox: říkám, že každá výpověď o světě je jen jedním z možných způsobů, jak danou věc popsat. Tedy tato (moje) výpověď není o světě, ale o naší schopnosti svět popsat, popsat i tento zdánlivý paradox. Víme o způsobu, jakým z pozice metafyziky umíme odstoupit od našich aktuálních výpovědí o světě, ale nevíme, jak se v této pozici „ocitáme“.
Tohle vše a ještě něco o mystifikaci, prvočíslech a Breviáři Reguly Pragensis

Obsah: 

3 peníze
8 peníze a čas
9 nerovnost
11 velikonoční beránek
12 metafyzika
13 dvojí povaha nového
14 avízo Revue Trivium
17 historické fikce a mystifikace
21 krátké pojednání o sudé a liché
27 Příloha: Breviář Reguly Pragensis

Vydáno tištěně: 
2013
Vydáno elektronicky: 
Červen 2013
Elektronická verze: