Možnost 116 podzim 2012

obálka 116
Číslo: 
116
Motto: 
Co říci předbabylonskou řečí
Anotace: 

Bez světa to nejde

Svět tě potřebuje – Think big - ukaž světu, co dovedeš, svět se o tobě dozví… Tak a podobně mluví reklamy, které vlastně splňují nesplnitelné – čtěte náš časopis a budete originální, postupujte podle našeho návodu a budete výjimeční… Ale nejde o reklamy a jednoduché usvědčení těchto sloganů ze lži. Jde o přiznání si, že svět tě nepotřebuje, že do něj neuděláš díru, ani kdyby ses snažil jakkoli, a když uděláš díru, bude to jen marnost, která stejně nikoho nebude zajímat. Světské cíle jsou ztracené ve světě. Ale i když tě svět vůbec nepotřebuje, může mít a má smysl, že jsi na světě, i když po tobě nezůstane nic, co by se dalo ukazovat jako „big“, a žádné díry. Smiř se s tím, nic, zero. Ale i když se o tobě svět nedozví… přeci se můžeš ptát, co od tebe Bůh očekává, jakou máš ve světě roli – ale s tím, že režie této role není ze světa samého, nejde to bez osvojení osvobodivého poznání, že to podstatné si nedávám sám.
A předbabylonská řeč? Jak dostat se k ní skrze mateřštinu? Snad nechat se vést intuicí? Snad obeplouvat ostrovy metafyziky? Jde to básní v próze?

Obsah: 

Absolutní nula 3
Svět o tebe neztrácí zájem 5
Evaluace 7
Občanský zákoník 9
Nápad jako kreativní akt 13
Kreativita 15
Fundamentalismus 17
Měknutí mozků 19
Knihovna kardinála Berana 21
Étienne Gilson 25
Z dopisu 28
Revue Trivium - avízo 29
Příloha: Deník předbabylonské řeči 31

Vydáno tištěně: 
2012
Vydáno elektronicky: 
Říjen 2012
Elektronická verze: