Možnost 115 zima 2012

Možnost 115 - obálka
Číslo: 
115
Motto: 
Nad horou Fudži lehký sloupek dýmu
Anotace: 

Je zajímavé „co dům dal?“
Jistě podle domu,
jistě podle toho komu

Vyhlášení pouti sopečné, části dopisů, technika v devatenáctém století a kandidatura na nejhloupějšího bratra; vazba hudby na slovo a další každodennosti, které jsou sondami do světa, pokud se snažíme mu nepodléhat, neotročit. A v tomto smyslu jeden podstatný ohled k penězům: cílem člověka není a nemělo by být „vydělávání peněz“. Nejde o to „být za vodou“, za vodou jsou ti, kdo překročili řeku Stix. První je otázka „co mám dělat“ a věta „vydělávat peníze“ je jen jednou, malou, podpůrnou složkou v odpovědi. Sama o sobě je životní resignací. Jen to není zjevné na první pohled.
A ještě jeden poukaz k předbabylonské řeči: základem vztahu je to, že si můžeme rozumět. To, že reálně překonáváme bariery řeči je až druhotné, je to trest, důsledek dávného pre-osvícenského pokusu stavitelů věže. Gen.11, zajímavé, stručné (a jasné?) čtení.

Obsah: 

Vyhlášení pouti k sopkám 3
Předbabylonská řeč 8
Možnost jako svoboda k tomu, co má být 8
Obyčejný čapkovský život 10
Ti, kdo vědí, co potřebuji 11
Peníze 13
Nešťastná písňová forma 14
Galerie Vincence Kramáře 17
Kde začít 20
Člověk a stroj v české kultuře 19. století 23
Apendix : Projev při předložení kandidatury na nejhloupějšího bratra 31

Vydáno tištěně: 
2012
Vydáno elektronicky: 
Duben 2012
Elektronická verze: