Možnost 113 zima 2012

Možnost 113 - obálka
Číslo: 
113
Motto: 
Dosahování cílů? Ne. Stanovování cílů.
Anotace: 

jako by byla magií svého druhu, nabízí se, že přijmeme-li karteziánskou redukci světa,
dovede nás k cílům … které bychom si vlastně ani neměli dávat.

Ti, kdo obchodují s penězi, dobře ví, s jak podivnou komoditou si zahrávají. Vědí, že na
tuto komoditu má podstatný vliv smrt dlužníka (a nebo likvidace právnické osoby) a že
v investici na budoucí příjmy (v půjčce předem nekryté výnosy) je zakalkulována smrt jako
riziko. A její podíl, podíl tohoto rizika na celkovém objemu dluhů, je čím dál tím větší.
Ekonomika má v sobě zakalkulovanou nicotu a smrt, jen ji neustále drží „před sebou“,
v tom, co je dostatečně budoucí, abychom na to nemuseli myslet.

Obsah: 

Cíle a síly 3
Peníze
Obavy z peněz 5
Jaká je realita dluhu? 8
Kde kdo píše 12
Sedláček 16
Přínosné a užitečné 19
Ozvěny Slovníku 23
Předpověď počasí 27
Novoroční projev 31

Vydáno tištěně: 
2012
Vydáno elektronicky: 
Leden 2012
Elektronická verze: