Možnost 108 jaro 2010

Možnost 108 - obálka
Číslo: 
108
Motto: 
(Smysl se rodí z tajemství)
Anotace: 

„Jak na to mohli lidé přijít?“ divil se známý, kterého jsem viděl po letech, nějakému
starému technologickému postupu (snad výrobě mečů, není to důležité). Otravoval s tím
tak dlouho, že jsem mu musel říct: „Proč hledáš pouhé racionální vysvětlení, to je přeci
také věcí tajemství, poznání je nedílně spojeno s tajemstvím“… „Tajemství?“ Podíval se na
mě - s otázkou, jakou že si to z něj dělám legraci.
Nic proti tomu, že tvar vyvstává z chaosu, je dobré umět používat myšlení a ptát se na
souvislosti věcí. Je důležité vědět, že tvar vyvstává z chaosu. Ale ještě důležitější je vědět, že
to je jen jeden ze zvláštních případů něčeho obecnějšího: totiž že smysl se rodí z tajemství.

Dávám přednost na přechodu přes trávník.
Normálně chodím přes trávník. Kudy jinudy bych měl chodit?
Kdyby mi bylo třiatřicet, střihl bych to do NO 31 pěkně rovně, tam, kde kdysi stál Lenin
a pak už jen opuštěná travertinová rampa, na níž se proháněli skejborďáci.
Ale je mi víc. O trochu. Jdu po chodníku a usmívám se na svět, nikam nespěchám, vím, že
jsou místa, kde má zájmy tisíce lidí, a trávník by to všechno neunesl.

Obsah: 

obsah (Sh): Tvar vyvstává z chaosu 5
Dva druhy otázek 6
Oslava 7
Básničky pro vnoučata 8
Vzdechy (neplačte, tlačte) 15
Dotovaná řeč 19
příloha: Používáme slova 23
marginálie: Přednost na trávníku 34
obálka a ilustrace: Studie ke stroji času

Vydáno tištěně: 
2010
Vydáno elektronicky: 
Květen 2010
Elektronická verze: