Možnost 106 jaro 2009

Možnost 106 - obálka
Číslo: 
106
Motto: 
„Je toho víc, než se mi vejde do života“
Anotace: 

„Ministerstvo zdravotnictví varuje: při kouření pozor, na lodi fouká“. Je to originál nálepka
na tabáku Navy flake? Nebo stejný projev životní radosti jako nálepka „Ministerstvo
zdravotnictví varuje: zajíc žije v lese“?
Ostatně soudím, že je třeba se zbavit mentální závislosti na tom, co nás učili ve škole:
závislosti právě na tom, že lze „vědět, jak to je“, že úspěšný je ten, kdo má vše kolem sebe
pod kontrolou.

Adequatio jako proměnná, sledující pohyb světa?
Víme jen, že je to Universum, něco, co má vůči nám přivrácenou jen jednu stranu.
Ale kdo ví, zda se to, co je z universa „viditelné”, chová tak seriozně jako Měsíc, kdo ví,
zda se tato k nám přivrácená tvář Universa tak trochu „nepřelévá...“ třeba i proto, že my
sami zaměřujeme pozornost jednou sem, podruhé jinam... podílíme se na změně těžiště
Universa…
Víte, příteli, už od středověku měli katolíci problém, jak se vyrovnat se změnou, když svět
byl stvořen a přirozenost věcí by tedy neměla podléhat metamorfózám. Ale na druhou
stranu vnímáme proměny, věci se dějí, nepostojí, jsou jiné, než byly, nelze vstoupit do
jedné řeky a nelze znovu projít tím samým porozuměním. A tak se nabízí jiné řešení, jako
by se v něčem proměňovalo samo adequatio, ne v povaze samé, ale v obou svých nohách.
Ano, tak bych byl ochoten to od vás přijmout. Pravda? Adequatio mezi věcí a intelektem
v dané konstelaci řeči, teď a tady.

Obsah: 

(Sh): Kuřáci.cz 3
Sen 13
Ostatně soudím 15
I tak se to dá říct 16
Dvě situace 17
Universum 18
Adequatio 19
Buldozer 20
Nepravděpodobné věci světa 22
Z deníku slavnosti 25
Zobrazení 26
Rastr 27
Vzpomínám si 28
Také si vzpomínám 29

Vydáno tištěně: 
2009
Vydáno elektronicky: 
Červen 2009
Elektronická verze: