Možnost 102 zima 2008

Možnost 102 - obálka
Číslo: 
102
Motto: 
Kdo si má tu vaši budoucnost pořád pamatovat?
Anotace: 

Mimo jiné vítá tato Možnost vznik sesterského časopisu Revue Trivium a v delším textu
se věnuje problematice intelektuálů a kultury, tedy tématu, které Trivium otevírá:
Prostě řečeno: vše to, co říkají společenské vědy, sice formálně akceptujeme, ale k našemu
vlastnímu životu nám to příliš nepomáhá a pro intimní použití si vytváříme zcela jinou
řeč. Čeká nás přiznání si, že svět je něco jiného a něco víc, než jen to, co sledujeme jako
proměňující se „vesmír“ fyziky … Je třeba zbavit se mentální závislosti na sebevědomém
a nezaloženém postoji „nad dějinami“, ve kterém jsme my sami mírou věcí, ve kterém se
my sami dobíráme světa. Svět se nám dává, nemusíme ho dobývat v narcistním postoji své
„dějinné role“. Je třeba se zbavit mentální závislosti na své heroické roli ve světě.

Ano, jde o to přijmout svoji roli toho, kdo nedává formy, jen je odkrývá.

Obsah: 

(Sh): Rozhovor 5
Kdo si má tu vaši... 14
Zpopelnění 16
Táta, táta 17
Zdravotnická totalita 20
Na věčné časy 22
Profét 23
Časopis Trivium 24
Intelektuál 26

Vydáno tištěně: 
2008
Vydáno elektronicky: 
Únor 2008
Elektronická verze: